Banner Sistem BKNS 

SENARAI IPTA/IPTS YANG DITAJA BIASISWA KERAJAAN NEGERI SABAH 2018

 

(A) INSTITUSI PENGAJIAN AWAM DITAJA
1. IPTA
 
(UNISZA) Universiti Sultan Zainal Abidin
(UNIMAP)Universiti Malaysia Perlis
 
(UIAM) Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
(UMS) Universiti Malaysia Sabah
 
(UKM)  Universiti Kebangsaan Malaysia
(UNIMAS) Universiti Malaysia Sarawak
 
(UM)  Universiti Malaya
(UMT) Universiti Malaysia Terengganu
 
(USIM)  Universiti Sains Islam Malaysia
(USM) Universiti Sains Malaysia
 
(UTEM) Universiti Teknikal Malaysia Melaka
(UTM) Universiti Teknologi Malaysia
 
(UITM) Universiti Teknologi Mara
(UTHM)  Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
 
(UUM)  Universiti Utara Malaysia
(UMK)  Universiti Malaysia Kelantan
 
(UPSI) Universiti Pendidikan Sultan Idris
POLITEKNIK
 
(UMP)  Universiti Malaysia Pahang
(UPM)  Universiti Putra Malaysia
2. IPTS
  (UTP) Universiti Teknologi Petronas
(CUCMS) Cyberjaya  University College of Medical Science
  (KUIM)  Kolej Universiti Islam Melaka (KUIN)  Kolej Universiti Insaniah
 
(KUIS) Kolej Universiti Islam Antarabangsa   Selangor
(MMU)  Multimedia University
  (KTYS)  Kolej Teknikal Yayasan Sabah (UNIKL)  Universiti Kuala Lumpur
  (MSU)  Management and Science University (UNITEN)  Universiti Tenaga Nasional
 
UTM SPACE ( School of Professional and Continuing Education)
(UNISEL)  Universiti Selangor
  (USCF)  University College Sabah Foundation (USCF)  University College Sabah Foundation
  (MSU)  Management and Science University (UNISEL)  Universiti Selangor
  COSMOPOINT
UNITAR/SIDMA College
  AIMST - Almst University KLMU
     
     
     
     
     
     
   

 

 


Hakcipta Terpelihara © 2016-2019 Bahagian Biasiswa Kerajaan Negeri,
Kementerian Pelajaran dan Inovasi, Aras Bawah, 6, 8 – 11 dan 13, Wisma Bandaraya, Jalan Masjid Lama, 88000 Kota Kinabalu.
Phone : 088-288325/088-288326/088-288327 | Fax : 088-269071 | Email: webmaster.kpsktm@sabah.gov.my